Menu Close

Principles

info@feast-ed.org
U.S. +1 855-50-FEAST
Canada +1 647-247-1339
Australia +61 731886675
U.K. +44 3308280031
New Zealand +64 98875172
Israel +972 23748988
info@feast-ed.org
CALL US:
Tap your flag to call us:
 

U.S.

Canada

Australia

U.K.

New
Zealand

Israel

 
CLOSE

Our Principles

 1. Eating disorders are biologically based mental illnesses and fully treatable with a combination of nutritional, medical, and therapeutic supports.
 2. Parents do not cause eating disorders, and patients do not choose eating disorders.
 3. Parents and caregivers can be a powerful support for a loved one’s recovery from an eating disorder.
 4. Blaming and marginalizing parents in the eating disorder treatment process causes harm and suffering.
 5. Patients should receive evidence-based treatment, when available.
 6. Families should be supported in seeking the most appropriate treatment in the least restrictive environment possible.
 7. Food is medicine: all treatment should include urgent and ongoing nutritional rehabilitation.
 8. When the family is supported, the patient is supported.
 9. Siblings and parents are affected by a family member’s illness; their needs deserve full attention, too.
 10. Parents have a unique capacity to help other parents with support, information, and the wisdom of experience.
 11. F.E.A.S.T. is committed to a coalition-building model of advocacy work that requires mutual respect among caregivers, professionals, and patients.

Translations:

הפרעות אכילה הן מחלות נפש ביולוגיות שניתן להחלים מהן באמצעות שילוב של טיפול תזונתי, רפואי, ופסיכולוגי.

הורים הם לא הגורם להפרעות אכילה והמתמודדים עם הפרעות אכילה לא בוחרים להיות חולים.

הורים, קרובי משפחה וחברים יכולים לספק תמיכה משמעותית למתמודדים עם הפרעות אכילה.

הטיפול המומלץ הוא טיפול המבוסס על ראיות מחקריות.

האשמת ההורים והעברת ההורים לשוליים במהלך תהליך הטיפול גורם לנזק וסבל רב הן להורים והן למטופלים.

אוכל הוא תרופה, כל טיפול חייב לכלול שיקום תזונתי דחוף ומתמשך.

כשתומכים במשפחה, תומכים במטופל.

בני המשפחה הגרעינית מושפעים גם הם מהפרעות האכילה ומתמודדים בקושי רב עם מחלת יקיריהם וחייבים לשים לב גם לצורכיהם.

להורים יש יכולת ייחודית לעזור להורים אחרים בתמיכה באמצעות הידע והניסיון אותו צברו במהלך ההתמודדות האישית שלהם.

ב”פיסט” אנו מחויבים לבניית מודל של שותפות וכבוד הדדי בין הורים, אנשי מקצוע, ומטופלים.

 1. Mae anhawsterau bwyta yn afiechydon meddyliol biolegol ac yn llwyr agored i gael triniaeth llawn gyda cyfuniad o gefnogaeth maethol, meddygol a therapiwtig.
 2. Dydi rhieni ddim yn achosi anhawsterau bwyta, a dydi cleifion ddim yn dewis i gael anhawsterau bwyta.
 3. Mae rhieni a gofalwyr yn medru bod yn gefnogaeth pwerus yng ngwellhad person gydag anhwaster bwyta.
 4. Mae beio ac ymylu rhieni yn ystod proses triniaeth anhwaster bwyta yn achosi niwed a dioddef.
 5. Dylir cleifion derbyn triniaeth seiliedig ar dystiolaeth, pan fod ar gael.
 6. Dylir teuluoedd cael eu cefnogi i chwilio am y triniaeth mwyaf addas yn yr amgylchedd lleia rhwystredig.
 7. Mae bwyd yn moddion: dylir pob triniaeth cynnwys adferiad maethol brys a pharhaol.
 8. Pan bo’r teulu yn cael eu cefnogi, mae’r claf yn cael ei chefnogi.
 9. Mae brodyr, chwiorydd a rhieni yn cael eu effeithio gan salwch aelod o’r teulu, mae eu anghenion nhw yn haeddu sylw llawn, hefyd.
 10. Mae gan rhieni y gallu unigryw i helpu rhieni eraill gyda cefnogaeth, gwybodaeth, a doethineb profiad.
 11. Mae F.E.A.S.T yn ymroddgar i model o waith eiriolaeth sydd yn adeiladu cyd-weithio a sydd angen parch rhwng gofalwyr, gweithwyr a cleifion.

Contact us today to contribute a translation!