Menu Close

Norway on our Global Task Force/ Norsk Side

Velkommen til F.E.A.S.T! Vi er her for å bistå deg med informasjon og støtte for å styrke deg som pårørende i kampen, og i behandling av ditt barn med en alvorlig spiseforstyrrelse. Alle som er tilknyttet organisasjonen vår har selv vært i den situasjonen du nå befinner deg i, og dette gir oss verdifull innsikt til å forstå hva du gjennomgår for å kunne gi best mulig hjelp og støtte. 

«Som pårørende selv til et barn rammet av anoreksi, har jeg kjent på behovet for informasjon og støtte i behandling av min datter. Jeg har involvert meg i F.E.A.S.T for å bistå organisasjonen nå norske pårørende med sin kunnskap og innsikt rundt det å behandle et barn rammet av en spiseforstyrrelse.» -Annie 

F.E.A.S.T består av pårørende for pårørende som er eller har vært i behandling av et barn med en alvorlig spiseforstyrrelse. Vi vet det er mange spørsmål som dukker opp, vi vet det er mye usikkerhet om hvorvidt jobben vi gjør er tilstrekkelig, vi har kjent på håpløsheten i situasjonene som oppstår, og vi har alle kjent på redselen for at dette ikke skal gå bra. Målet for F.E.A.S.T er å kunne tilby den støtte og informasjon du trenger, der du er nå, for at du skal kunne gi beste behandling og være sterk nok til å holde ut. 

Hos oss kan du få hjelp til å:

  • Forstå rollen foreldre/pårørende har i behandling av en spiseforstyrrelse
  • Forventninger til rollen som pårørende
  • Behandlingsform
  • Hjelp til å navigere deg til behandling og kjempe!
  • Forstå at spiseforstyrrelsen påvirker hele familien, og det er hjelp å få.

Rollen som pleiende foreldre er svært krevende- men det er hjelp å få og det er mulig å bli helt frisk!

Skulle du ønske å bistå med vårt arbeid, hører vi gjerne fra deg. Alt arbeidet vi gjør er frivillig, og vi tar imot flere foreldre som ønsker å hjelpe andre ved å dele sin kunnskap. Ønsker du å kontakte oss for støtte, spørsmål eller andre henvendelser vedrørende spiseforstyrrelser, er du velkommen til å ta kontakt. Ingen spørsmål er for små eller «dumme»- vi har selv vært der du er nå.

F.E.A.S.T jobber aktivt med å gi pårørende, globalt så vel som lokalt, viktig stemme i behandling av sitt barn med en alvorlig spiseforstyrrelse. Vi deltar gjerne på arrangement hos skoler, institusjoner, behandlingssenter og pårørendegrupper for å øke kunnskapen rundt pårørendes rolle i behandlingsprosessen. En spiseforstyrrelse påvirker hele familien til pasienten det gjelder, og vi vil bistå andre familier og pårørende ved å øke deres innsikt i sykdommen. I tillegg deltar vi på fagseminarer for å  styrke samarbeidet mellom pårørende og helsepersonell for økt bevisstgjøring av pårørendes rolle i behandling av en spiseforstyrrelse for å utvikle optimale behandlingsmetoder. 

Kontakt gjerne vår norske representant Annie K. Korsmo om det er noe F.E.A.S.T kan gjøre for deg.

annie@feast-ed.org 

For mer informasjon om spiseforstyrrelser, behandling i det norske helsevesenet, NAV og pårørende støtte finner du her.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial